Кои сме ние

„Органът за Контрол от вида „С“ е създаден през 2003 година и е акредитиран от ИА Българска Служба за Акредитация под № 215 ОКС. Преакредитиран е от ИА БСА със Заповед № А 215/16.10.2019г, с валидност до 25.09.2022г. Работи се по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC17020:2012.“

За успешното изпълнение на задълженията си Органът за контрол при “КОПИЛИНК” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит. Изискване към персонала е както необходимото за заемане на длъжността образование, така и отлично познаване на нормативната уредба. Оборудван е с прецизни измервателни средства, които всички са собственост на фирмата.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на измерванията и представители на ИА “БСА”.

За да отговори на потребностите на своите клиенти, осигурявайки им комплексност на предлаганите услуги Органа за контрол работи в областта на контрол на физичните фактори на средата, контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V и вентилационни инсталации.

Ценностите към които екипът на “КОПИЛИНК” ЕООД се стреми и развива са – качествено и коректно обслужване на клиентите, лоялност в партньорствата, честност в отношенията.

Основният аспект в политиката на фирмата и работата на нейния персонал е качественото комплексно обслужване и създаването на трайни партньорства.

Дейностите, които органът за контрол при Копилинк ЕООД, предлага на своите клиенти са:

  • КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
  • КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V
  • КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Ръководството на Орган за контрол при "КОПИЛИНК" ЕООД е ангажирано с осигуряването на безпристрастността при осъществяване на контрол с цел управление на конфликт на интереси и гарантиране на дейностите при контрола.

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: copylink@abv.bg