Лицензии

Органът за контрол при “КОПИЛИНК” ЕООД е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по Акредитация”, за да извършва своята дейност: